Onze Langeafstandsoorlog in Syrië en Irak

NL: Nederland is militair actief in Irak en Syrië, als onderdeel van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS). De coalitie stuurt geen legers naar deze gebieden, maar bombardeert met onbemande drones en straaljagers. De bommenteller staat inmiddels op meer dan 100.000. Daarnaast leveren de Westerse bondgenoten in Syrië steun aan rebellengroepen die tegen IS en andere partijen strijden.Uit onderzoek van onder andere Trouw blijkt echter dat sommige van de door Nederland gesteunde ‘partners’ mensenrechten schenden. Deze nieuwe vorm van oorlogsvoering wordt ook wel remote warfare genoemd, en wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt omdat het weinig risico’s met zich meebrengt. Maar is deze langeafstandsoorlog zelf wel zo onschuldig als het lijkt?

Op 17 december organiseert het Uglobe Café daarom in samenwerking met Intimacies of Remote Warfare, PAX en AirWars een programma over dit onderwerp. Conflictdeskundige Lauren Gould legt uit wat deze oorlog precies inhoudt. Daarna zullen o.a. mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld, Maike Awater (Airwars) en journalist Eva Huson toelichten hoe advocaten, mensenrechtenactivisten en journalisten werken aan meer transparantie rondom deze oorlog en gerechtigheid voor de slachtoffers. De avond wordt gemodereerd door Jolle Demmers (Centre for Conflict Studies).

EN: The Netherlands is militarily active in Iraq and Syria, as part of the international coalition against the Islamic State (IS). The coalition does not send armies to these areas, but bombs with unmanned drones and fighter jets. The bomb counter is now at more than 100,000. In addition, the Western allies in Syria provide support to rebel groups that fight against IS and other parties. However, research by, among others,  Trouw shows that some of the ‘partners’ supported by the Netherlands violate human rights. This new form of warfare is also referred to as remote warfare, and is often used nowadays because it involves few risks. But is this long-distance war itself as innocent as it seems?

On December 17, the Uglobe Café is therefore organizing a program on this subject in collaboration with Intimacies of Remote Warfare, PAX and AirWars. Conflict expert Lauren Gould explains exactly what this war entails. After that, human rights lawyer Liesbeth Zegveld, Maike Awater (Airwars) and journalist Eva Huson will explain how lawyers, human rights activists and journalists work on more transparency about this war and justice for the victims. The evening is moderated by Jolle Demmers (Center for Conflict Studies).