In een ‘schone oorlog’ vloeit net zo goed bloed

NL: In een ‘schone oorlog’ vloeit net zo goed bloed

Een oorlog op afstand verlaagt de drempel voor het gebruik van geweld. Een kritisch debat over steun aan een missie in Irak en Syrië is daarom cruciaal, menen Jolle Demmers en David Snetselaar.

EN: In a ‘clean war’ blood is still spilt

Remote warfare lowers the threshold for the use of violence. A critical debate about our support for the mission in Iraq and Syria is therefore crucial, according to Jolle Demmers and David Snetselaar.

Source:

Demmers, J., & Snetselaar, D. (2019, June 25). In een ‘schone oorlog’ vloeit net zo goed bloed. Trouw.